Bo i Madlavest

BOLIGER FOR ALLE LIVSFASER

Boliger for mennesker som trives på solsiden

Variasjon i størrelse og type bygg, opplevelsesrike omgivelser, bevisst bruk av materialer og et landskap som fletter det grønne inn i bebyggelsen. Dette er noen av faktorene som brukes for å utvikle et godt urbant miljø med riktig miks av boliger for mennesker i alle faser av livet.
Madlavest18-(17)-B1a
[Klikk på bildet for større versjon]
Madlavest18%20(19)

DEN GODE PLANEN

B1A - den viktige første brikken i boligpuslespillet

I utviklingen av Madlavest som et komplett bomiljø er området B1A området med førsteprioritetet. Detaljreguleringen av B1a skal understøtte kvalitetsprogrammets bærende verdier og prinsipper og dermed skape det første skrittet mot et levende og attraktivt nytt boligkvartér i Madlavest - et trygt kvartér med direkte forbindelse til det grønne landskapet, grønne friarealer og legeplasser (LEK 12), sosiale gårdsrom og sportaktiviteter rett rundt hjørnet.

 

Under planlegging

Bebyggelse: 39.100 m2 BRA
Typologi: Leiligheter og rekkehus
Antall: ca. 520 boliger
Kvartalslekeplass (LEK 12): 1.500 m2
 
Madlavest18%20(62)
[Klikk på bildet for større versjon]

BOMILJØ

Gode innerom + gode uterom = Godt bomiljø!

Gode innerom – gode planløsninger – har kanskje i alle år vært den viktigste faktorene når vi skal kjøpe ny bolig, hvis vi tar vekk pris og beliggenhet. Men i senere år, i en tid hvor fokus på byfortetting gjør boligene mindre og planøsninger innvendig mer og mer like, har uterommene blitt viktigere. 

Dette er rommene mellom deg og dine naboer eller deg og butikken, det du ser når du kikker ut vinduet, enten du bor på bakkeplan eller i toppetetasjen. Blir disse gode, blir også bomijøene bedre.
 

Men hvilke prinsipper definerer egentlig det gode bomiljøet som skal bli til Madlavest?

Variasjon, kantsoner, taklandskap og materialer er bare noen av virkemidlene som brukes. Under kan du lese mer om prinsippene bak det å skape et godt bomiljø, samt se eksempler på referanser som arkitektene bruker i arbeidet med å planlegge den nye bydelen. 
Madlavest18%20(66)
[Klikk på bildet for større versjon]
Madlavest18%20(59)

Prinsipper for gode bomiljø

Madlavest18%20(67)

Variasjon

Et oplevelsesrikt område med variasjon i bygningshøyder, takformer, fasadeuttrykk og materialer, og som utnytter landskapets naturlige fall.
Madlavest18%20(67)

Kantsoner

Kantsoner som skaper liv og trygghet i stueetasjen med mulighet for små forhager og inntrukne hevede terrasser.
Madlavest18%20(67)

Taklandskap

Et taklandskap som danner oppholdssoner og utsikt på flere nivå og gir mulighet for kontakt mellom beboere på tvers av etasjer og gaten.
Madlavest18%20(67)

Materialer

Lyse naturlige materialer, som reflekterer
lyset i de tette gaterommen og patinerer flott.

Kantsoner

Området vil oppleves livlig og trygt med inviterende og udadvendte kantsoner. Etter orientering og plassering varieres kantsonen fra 0,5 - 4 m neo som gir et varieret bybilde og mange muligheter for sosiale møter mellom naboer.

 
Madlavest18%20(68)

Taklandskap

Varierende etasjeantall og tilbaketrekninger i øverste etadje gir mulighet for et rikt taglandskap, som strekker sig over flere etasjer. Det vil medvirke til en nedskalering av bebyggelsen og skabe sosial interaksjon mellom beboere i flere nivå.
 
Madlavest18%20(69)

Materialreferanser byrom og bygninger

By- og gaterom utvikles på de myke trafikanters premisser og graderes fra vest mot øst – fra primært harde overflater mot den grønne kilen som løper inn i bebyggelsens østlige kant. Biltrafikk minimeres og hastigheter senkes til et minimum. Dette understøttes av materialevalg og markeringer av veibaner, gåsoner og oppholdsområder, som vil oppfattes som sammenhengende, grønne byrom og ikke som trafikkrom. Bygningene som omkranser byrommene vil oppfattes lyse og innbydende med materialbruk vil være taktil og patinere flott med fokus på naturlige materialer i lyse nyanser.
 
Madlavest18%20(72)
Madlavest18%20(73)

NYHETSBREV

Vil du vite mer om utviklingen?

Fyll inn kontaktskjema for å melde din interesse for prosjektene i Madlavest. Du vil da bli lagt til vår interesseliste og motta mer info om utviklingen av Madlavest når dette foreligger.