Østenfor sol og vestenfor byen

MADLAVEST – EN NY DEL AV BYEN

10-minuttersbyen i vest – fra visjon til virkelighet

Visjonen om 10-minuttersbyen har vært utgangspunktet for planleggingen av Madlalavest, den nye bydelen østenfor sol og vestenfor Stavanger sentrum. Det bygger på et nærhetsprinsipp hvor det er kort gåavstand fra boligen til de fleste daglige gjøremål, som skole, barnehage, kollektiv, nærbutikk, handel, service, rekreasjon, lek- og aktivitetsområder.
Madlavest18%20(17)
[Klikk på bildet for større versjon]
Madlavest-oversikt-close

Verdiene for en 10-minuttersby

Madlavest18%20(07)

Bokvalitet

Det er planlagt for gode grønne forbindelser fra de urbane nabolag til blågrønne rekreasjonsområder, samt muligheter for ulike typer aktivitet for alle aldersgrupper.
Madlavest18%20(07)

Tunbebyggelse

Bebyggelse rundt et tun eller gårdsrom gir større felles uteområde for beboerne, og samtidig også et mer avskjermet uteområde. Det kan ha en sosial positiv effekt å bo i tunbebyggelse da man deler uteområde med naboene.
Madlavest18%20(07)

Nabolag

Bebyggelse er sett i sammenheng med eksisterende bebyggelse samt potensielt fremtidig utbygging. Herfra er ulike nabolag er dannet, hvor det er benyttet ulike typologier, men stadig har det til felles å ha nærhet til blågrønne kvaliteter og aktivitet.
Madlavest18%20(07)

Høyder og kollektiv transport

Busstopp langs kollektivaksen / rv 509 danner grunnlag for en høyere utnyttelse i en avstand på 500 meter. Den sørliggende bebyggelse hører under føringer i gjeldende kommuneplan.
Madlavest18%20(07)

Grunnforhold

Planområdet består av skrånende terreng fra nord og ned mot myrområde sentralt i området - den tidligere Revheimsmyra. Bebyggelsesstrukturen er plassert utfra gode grunnforhold, hvor friområdene og idrettsfasilitetene er plassert i det sentrale området.

"Hjertet" i Madlavest

Madlavest sitt "hjerte" består av formell og uformell idrett og aktiviteter, og er forbundet ut til eksisterende offentlige anlegg og bygninger. Dette i sin helhet blir den sosiale strukturen for området.

Livet i bydelen

shutterstock_1025256598

BO I MADLAVEST

Variasjon i størrelse og type bygg, opplevelsesrike omgivelser, bevisst bruk av materialer og et landskap som fletter det grønne inn i bebyggelsen. Dette er noen av faktorene som brukes for å utvikle et godt urbant miljø med riktig miks av boliger for mennesker i alle faser av livet.
shutterstock_530013196

Jobbe i Madlavest

Fra Madlavest har du rask utfart til hva det måtte være. Med et gryende næringsliv bestående av ulike bedrifter, er det kanskje heller ikke umulig at du her kan finne din framtidige arbeidsplass. Tenk det da - å bo og jobbe i samme bydel. Det måtte vel ha vært noe?
shutterstock_713942242

Leke i MAdlavest

Med kvartalslekeplassen LEK12 tar arkitekt og utbygger fatt på oppgaven med å skape morgendagens møteplass for store og små i Madlavest. Denne rekreasjonsperlen  vil være naturlig integrert i grøntområdene med innhold tilpasset innbyggere i ulik alder og med ulike motoriske ferdigheter.
madlavest_554621557

SKOLE I MADLAVEST

"Den internasjonale skolen" har siden etableringen i 1966 hatt en lang og sterk tradisjon for å betjene behovene til de som søker engelskspråklig utdanning i den blomstrende Stavanger-regionen. Med over 500 studenter fra 50 nasjonaliteter, representerer skolen virkelig et stort mangfold mennesker som skaper  både liv-og-røre i bydelen. Dette styrkes nå ytterligere med planleggingen og bygging av en NY BARNESKOLE i Madlavest. Bydelens nye borgere vil da få et skolealternativ i umiddelbar nærhet til eget bosted.    
Madlavest_106009505

AKTIVITET INNE i Madlavest

Madla IL - Stavangers største bydelsklubb – har idag klubbhus og idrettsarena like inntil Madlavest. Her disponerer klubben med over 1000 medlemmer fire flotte kunstgressbaner, en gressbane, ballbinge, samt grusbanen på Hafrsfjord skole. Klubben fungerer idag som en god utviklingsarena for unge spillere som ønsker å ha det kjekt med fotballen, men er samtidig tilstede for den som ønsker å bli enda bedre. 
Madlavest_521525065%20copy

IDRETT UTE i MAdlavest

Som en del av videreutviklingen av Madlavest, er det også planlagt å bygge NY DOBBEL FLERBRUKSHALL på østsiden av Madla IL og fotball-/friidrettsarenaen i bydelen. Her vil tilrettelegges for alle typer sport- og innendørs-aktiviteter. Det er ikke satt en start for arbeidet enda, men mer informasjon vil komme på nettsidene her etterhvert som planene skrider frem. Se bildeoversikt i "Hjertet av bydelen".
Madlavest18%20(10)

God mobilitet og fleksibelt transportsystem

For å nå målet om null vekst i personbiltransport er det nødvendig at mål og strategier i regionale og lokale planer trekker i samme retning. Dette innebærer restriksjoner på privat bilbruk, sterk styring av arealbruken og et godt kollektiv-, fotgjenger- og sykkeltilbud. I områdeplanen legger vi vekt på 10-minuttersbyen, noe som danner grunnlaget for en bydel der transportbehovet er minst mulig, og der et robust og fleksibelt transportsystem for fotgjengere, syklister og de som reiser kollektivt prioriteres høyt.

Madlavest ligger strategisk plassert både i kommunen og i regionen. Området ligger ca. 5 kilometer fra Stavanger sentrum og under 8 km fra Forus. Det er kort vei til Madlakrossen, UiS og rekreasjonsområder som Stokkavatnet, Hestnes, Møllebukta og Hafrsfjord.

NYHETSBREV

Vil du vite mer om utviklingen?

Fyll inn kontaktskjema for å melde din interesse for prosjektene i Madlavest. Du vil da bli lagt til vår interesseliste og motta mer info om utviklingen av Madlavest når dette foreligger.