Jobbe i Madlavest

NÆRING

Butikker, bedrifter og business – midt i bydelens senter

Fra Madlavest har du rask utfart til hva det måtte være. Med et gryende næringsliv bestående av ulike bedrifter, er det kanskje heller ikke umulig at du her kan finne din framtidige arbeidsplass. Tenk det da - å bo og jobbe i samme bydel. Det måtte vel ha vært noe?
Madlavest18-(17)-S1a
[Klikk på bildet for større versjon]

Lokalsenter og møtested i ett

S1A - et nytt handelsentrum i vest

Med detaljreguleringen av S1a påbegynnes første del av etableringen av et lokalsenter i Madlavest. Ambisjonen er å skape et attraktivt beskyttet bymiljø, som tar høyde for Stavangers klima og veier.

Utbygging som vil skje over flere faser skal skape et overdekket uterom fra Busway’ens stopp på Revheimsveien til kvartérsplassen med flytende overganger mellom inne- og uterom. Lokalsenteret har potensiale til å bli en reel attraksjon i området, hvor utesesongene forlenges og "bylivet" trives enda flere måneder av året.
 

Under planlegging

Bebyggelse: 60.000 m2 BRA
Funksjoner: Handel, næring, tjenesteryrke og boliger
Typologi: Butikker, kontorer, helsestasjon, sykehjem, leligheder m.m.
Handel: ca. 10.000 m2 BRA
Næring: ca. 14.000 m2 BRA
Boliger: ca. 36.000 m2 BRA
Antall boliger: ca. 510
Madlavest18%20(56)
[Klikk på bildet for større versjon]
Madlavest18%20(33)

By og landskap - sammen

Det sentrale handelsområdet bindes sammen av en lett overdekning som skaper et beskyttet nettverk av byrom og gater, og vil skape en tydelig ankomstport til Madlavest. 
Madlavest18%20(39)

Inngang til "sentrum"

Opprydning av bebyggelen nær busway-stop skaper en naturlig inngang til sentrums-området og gir mulighet for en naturlig passasje og gjennomgang i handelshjertet.
Madlavest18%20(39)

Sammenhengende byrom

Et sammenhengende forløp af forskjellige typer byrom skal underbygge et levende og dynamisk bymiljø.
Madlavest18%20(39)

Handelsliv

En aktiv "hovedetasje" på bakkeplan med spredte handelssoner skal sikre aktivitet og byliv omkring det som er definert som "handelssentrum".
Madlavest18%20(39)

Overdekket byrom

Et overdekket byrom skjermer for vær og vind og legger rammen for behagelig handelsmiljø.

Inne er ute – ute er inne

Overbyggingen blir et lett transparant tak, som ligger i 3. etasje høyde og vil oppleves som et offentligt "innerom" ute.  Dette vil også fungere som samlingssted og oppholdsom det meste av året, godt skjermet fra regn og vind.
Madlavest18%20(47b)
Bildene over viser inspirasjon/eksempler på overbygget inne- og uterom

NYHETSBREV

Vil du vite mer om utviklingen?

Fyll inn kontaktskjema for å melde din interesse for prosjektene i Madlavest. Du vil da bli lagt til vår interesseliste og motta mer info om utviklingen av Madlavest når dette foreligger.