Kontakt Carina epost eller tlf for å avtale en privatvisning.

En eventyrlig ny bydel

Visjonen om 10-minuttersbyen har vært utgangspunktet for planleggingen av Madlavest. Den bygger på et nærhetsprinsipp hvor det er kort gangavstand fra boligen til de fleste daglige gjøremål, som skole, barnehage, kollektiv, nærbutikk, handel, service, rekreasjon, lek- og aktivitetsområder.

FRA VISJON TIL VIRKELIGHET
Nærhet, gode forbindelser, samt store grønne og opplevelsesrike omgivelser er avgjørende faktorer for å utvikle et godt urbant bomiljø. Og 10-minuttersbyen er en overordnetstrategi som skal bidra til å gjøre Madlavest til en levende bydel, et attraktivt bomiljø med høy livskvalitet – østenfor sol og vestenfor Stavanger sentrum.

Den eventyrlige bydelen som nå blir til virkelighet, er et resultat av en grundig og godt gjennomtenkt utbyggingsplan i regi den erfarne og lokale boligutvikleren Masiv.

Sammen med seg på laget har de hatt dyktige arkitekter og meglere som vet hvordan fremtidens boligkjøpere ønsker å bo.

"Fra den nye leiligheten min her i Madlavest får jeg kort vei til det meste. Kort vei til trening, kort vei til butikken, biblioteket og til kjøpesenter Madla Amfi."

Fra visjon til virkelighet

Bydelen Madlavest skal gjennom flere utviklignsfaser før det er et fullverdig kongerike. Reguleringsplanen for hele området inkluderer både boliger, næringsarealer, skole, idrettsanlegg, hande- og butikklokaler. 

Premissene for en slik bydelsutvukling stiller store krav til både kvaliteter på boliger, fellesområder, parkanlegg og  grønne lunger, solforhold og generell infrastruktur planlagt på de mye trafikantene sine betingelser.

At arbeidet fra igansettelse til salgstart har tatt over 10 år, forteller også noe om hvor grundige prosesser som er gjennomført med sterk involvering både fra kommuner, arkitekter, landskapsarkitekter, utbygger og representanter fra det som skal bli fremtidens innbyggere i Madlavest.

Men nå er vi endelig her – og byggetrinn 1 er i salg med 15 magiske rekkehus og 34 eventyrlige leiligheter.

PULSPROMENADEN
Pulspromenaden er et bindeledd mellom grønnstrukturen og aktivitetsområdene, og en viktig del av bydelsstrukturen. Den danner med dette rammen for Madlas hjerte!

Promenaden er tiltenkt å ha en stor variasjon av funksjoner. Eksempelvis tilskuerplass, joggerute, rundløype for barn, løype for rullebrett/sparkesykkel, rute for turer med barnevogn.


Aktivitetssonene som oppstår mellom/på kanten av fotballbanene og pulspromenaden er planlagt å inneholde et bredt tilbud av aktivtiter til beboere og eventyrere i nærområdet, men også en plass for opphold.

Pulspromenaden vil ha en særegen identitet og utformes med en kontrast til det grønne friområdet.

Meld din interesse

Kontakt Carina epost eller tlf for å avtale en privatvisning.

Book en privat visning

Fyll inn navn, e-post og telefonnummer, så kontakter vi deg for et møte.

Takk for interessen. Vi vil holde deg oppdatert angående prosjektet.
Ooops! Noe gikk galt under innsendelsen.
Konsept og design - Fabel Media